Psychologiepraktijk HIWAT 

PRAKTIJKINFO

De missie van Psychologiepraktijk Hiwat: Het vergroten van uw probleemoplossend vermogen, helpen uzelf te helpen!

De praktijk is er voor iedereen vanaf 18 jaar, ongeacht geslacht, culturele achtergrond, religie of seksuele geaardheid, die last heeft van:

  • Lichte tot matige stemmingsklachten (somberheid/depressie)
  • Angstklachten
  • Trauma gerelateerde klachten
  • Negatief zelfbeeld
  • Spannings- en burn-out klachten
  • ADHD problematiek

U wordt geholpen bij het (terug)vinden van uw eigen kracht en bij het vinden van een gezonde balans tussen werken, plezier/spelen en liefhebben.

Met respect, sensitiviteit en humor wordt aangesloten bij zowel uw individuele mogelijkheden en krachten als bij uw beperkingen en ontwikkelpunten.

De zorg valt onder de Generalistische Basis GGZ

praktijk_hiwat_verticaal

Uw Psycholoog

Ik ben Morella Hiwat. Na mijn studie en werkzaamheden als orthopedagoog ben ik sinds 2014 werkzaam als BIG geregistreerde gezondheidzorgpsycholoog (GZ-psycholoog). Naast mijn werkzaamheden in Psychologiepraktijk Hiwat werk ik als GZ-psycholoog / Regiebehandelaar bij Family Supporters.

Ik ben een betrokken, flexibele en nuchtere psycholoog die erg veel interesse heeft in en respect toont voor de achtergrond en het verhaal van anderen. In het contact probeer ik altijd uit te gaan van ieders eigen krachten en vergroot ik deze uit. Ik ben van mening dat ik met een goede dosis kennis, ervaring en humor een positieve bijdrage kan leveren aan het (terug) brengen van balans in de levens van mensen die zijn vastgelopen.

Aanbod

Onderstaande behandelmethoden zijn hulpmiddelen. Psychologiepraktijk Hiwat maakt gebruik van de volgende behandelmethoden, rekening houdend met wat het beste bij u aansluit en wat uw voorkeur heeft. Er wordt tevens gebruik gemaakt van E-Health. Een combinatie van face-to-face behandelingen en online/digitale behandelvormen (Blended care) is ook mogelijk.

Praktisch

WACHTTIJDEN

Op dit moment is er een wachttijd van 6 maanden voor een intake. Na het intakegesprek kan de behandeling meteen starten.

(ON)GECONTRACTEERDE ZORG/VERGOEDING

Per 1 januari 2022 is er een nieuwe bekostiging ingevoerd in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), namelijk het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden GGZ-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die Psychologiepraktijk Hiwat naar u of naar uw zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt.

De zorg die u krijgt verandert niet. U kunt wel de rekening makkelijker controleren. U kunt bijvoorbeeld precies zien hoeveel tijd er voor een consult in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening sneller, meestal na een maand. Op uw rekening kunnen dus meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan (voorbeelden van zorgprestaties zijn een diagnostiekconsult, behandelconsult en intercollegiaal overleg).

In het zorgprestatiemodel legt Psychologiepraktijk Hiwat een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Psychologiepraktijk Hiwat kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms wordt tijdens de behandeling het zorgvraagtype opnieuw bepaald om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.

Psychologiepraktijk Hiwat heeft contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: ASR, DSW, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid. Hieronder vallen ook kleinere zorgverzekeraars. U kunt zelf bij uw verzekeraar nagaan of ik een contract met hen heb afgesloten. Uw behandeling wordt volledig (rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan de praktijk) vergoed. U betaalt alleen uw eigen risico*.

Wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar ik geen contract mee heb afgesloten, kan uw behandeling alsnog vergoed worden mits er sprake is van een correcte verwijzing door uw (huis)arts en een DSM 5-classificatie (m.u.v. enkele classificaties). De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polis die u heeft (restitutie- of naturapolis). Ga vooraf na bij uw zorgverzekeraar wat u vergoed krijgt. De facturen van de losse zorgprestaties betaalt u direct aan Psychologiepraktijk Hiwat. De factuur kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt altijd aangesproken. Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid om de sessies volledig zelf te betalen.

De verleende zorg van de volgende DSM-classificaties wordt helaas niet meer vergoed door de zorgverzekeraars: aanpassingsproblemen, relatieproblemen, fobieën of werk gerelateerde problemen. Indien u toch hulp wilt, is er geen verwijzing nodig van uw huisarts. De kosten van de intake (inclusief intakeverslag en advies) en van de behandelsessies komen dan voor uw eigen rekening. Deze tarieven gelden ook indien u om een andere reden besluit de zorg zelf te betalen (de kosten staan onder het kopje tarieven).

* Eigen risico is €385 

 

 

TARIEVEN

Psychologiepraktijk Hiwat biedt zorg aan volwassenen binnen de Generalistische Basis GGZ. De behandeling wordt maandelijks in rekening gebracht middels zorgprestaties.

Wanneer uw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Psychologiepraktijk Hiwat hanteert voor elk los onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) een tarief. De tarieven van deze zorgprestaties worden ieder jaar door de Nationale Zorgautoriteit (Nza) vastgesteld.

Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen, moeten via een zogenoemd niet-basispakketzorg consult in rekening worden gebracht. Het tarief van € 131,82 geldt voor een aaneengesloten behandelsessie. 

1 sessie = 60 minuten (gesprek + administratie)

No Show = € 50,-

Klik hier voor de NZa tarievenlijst die Psychologiepraktijk Hiwat in 2024 hanteert

KWALITEIT & INTEGRITEIT

Om de kwaliteit en integriteit van de hulp scherp te houden conformeer ik me aan de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen). Ik ben lid van de NVGzP (Nederlandse Vereniging van Gezondheidszorgpsychologen), de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) en de VEN (Vereniging EMDR Nederland).

In Psychologiepraktijk Hiwat is de klachtenregeling van de LVVP van toepassing.  Zie https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/

Meld u aan

Adres: Westersingel 44 (3e etage)  3014 GT Rotterdam
Westersingel 44 (3e etage) 3014 GT Rotterdam

 

Stuur gerust een bericht voor meer informatie.

3 + 8 =

BIG registratienummer: 39918056125

AGB code persoonlijk: 94100762

AGB code praktijk: 94066151

KVK: 64144496