Behandelmethoden

Behandelmethoden

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie richt zich op hoe een klacht is ontstaan en in stand gehouden wordt en hoe dit veranderd kan worden in een gewenste richting. Het is een actieve therapie gericht op dagelijkse gebeurtenissen waarbij we samen uitzoeken hoe gedachten, gevoel en gedrag elkaar beïnvloeden. Door middel van gedragsexperimenten en oefeningen kan gewerkt worden aan het verminderen van klachten en het ontwikkelen van helpende gedachten en gewenst gedrag

.

EMDR

EMDR is een geprotocolleerde psychotherapie die veel gebruikt wordt om traumatische gebeurtenissen die hebben geleid tot PTTS (Posttraumatische Stress-Stoornis) te verwerken. Daarnaast kan EMDR succesvol toegepast worden bij klachten rondom angst, depressie en zelfbeeld.

Schematherapie (kortdurend)

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die er van uit gaat dat de manier van kijken naar onszelf, anderen en de wereld om ons heen, gevormd wordt door aangeboren temperament in combinatie met ervaringen uit de vroege jeugd. Hierdoor kunnen hardnekkige denk- en gedragspatronen ontstaan waar u steeds in vastloopt. Met behulp van cognitieve en ervaringsgerichte oefeningen wordt gewerkt aan het doorbreken van deze patronen en het bereiken van behandeldoelen.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie richt zich vooral op hetgeen al goed gaat en maakt gebruik van de goedwerkende methoden, uw eigen positieve ervaringen. De client wordt als expert gezien. Via een schaalvraag kan aan oplossingen gewerkt worden die het cijfer van de schaal kunnen verhogen. Wat zult u aan uw situatie merken als de schaal van 5 naar een 6 verandert. Uw oplossend vermogen wordt aangesproken om een gewenst doel in de toekomst te bereiken.

ACT – Acceptance and Commitment Therapy

In Acceptance and Commitment Therapy (ACT) wordt geleerd u te richten op zaken die u op directe wijze kan beïnvloeden, zoals uw eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

Mindfulness

Mindfulness is een training in aandacht. U leert met mindfulness in contact te komen met het hier en nu. U observeert als het ware uw eigen denkprocessen en gevoelens. U leert dus beter te voelen en wordt opmerkzaam voor wat er in u speelt. Via meditatie oefent u hoe u in het hier en nu kunt zijn. U traint als het ware uw bewustzijn. U wordt bewust van uw “zijn”. Wat u voelt, ervaart en ziet, zonder oordeel in een accepterende houding. Door te trainen in aandacht en mindful te leven, traint u uw hersenen. U ziet meer mogelijkheden. U voelt daardoor meer ruimte om je eigen keuzes te maken. En als u beter voelt wat u voelt, kun u ook veel beter voor uzelf zorgen.