Textvergelijker

Home:

Psychologiepraktijk Hiwat brengt balans in je leven

 

Praktijkinformatie:

De visie van Psychologiepraktijk Hiwat is: Het vergroten van uw probleemoplossend vermogen; helpen uzelf te helpen!

De praktijk is er voor mensen die zijn vastgelopen in hun leven en daardoor last hebben van spannings-, angst- en stemmingsklachten. U wordt geholpen bij het (terug)vinden van uw eigen kracht en bij het vinden van een gezonde balans tussen werken, plezier/spelen en liefhebben.  

Met respect, sensitiviteit en humor wordt aangesloten bij uw jouw individuele mogelijkheden en krachten als uw beperkingen en ontwikkelpunten.

De zorg valt onder de Basis GGZ en wordt geboden door Gezondheidszorgpsycholoog Morella Hiwat.

 

Over mij:

Mijn naam is Morella Hiwat. Na mijn studie en werkzaamheden als orthopedagoog in 2008 ben sinds 2014 werkzaam als BIG geregistreerde GZ-psycholoog. Naast mijn werkzaamheden in Psychologiepraktijk Hiwat werk ik als GZ-psycholoog / Regiebehandelaar bij Family Supporters.

Ik ben een betrokken, flexibele en nuchtere psycholoog die erg veel interesse heeft in en respect toont voor de achtergrond en het verhaal van anderen. In het contact probeer ik altijd uit te gaan van ieders eigen krachten en vergroot ik deze uit. Ik ben van mening dat ik met een goede dosis kennis, ervaring en humor een positieve bijdrage kan leveren aan het (terug) brengen van balans in de levens van mensen die zijn vastgelopen. 

Voor wie

Psychologiepraktijk Hiwat is er voor iedereen vanaf 18 jaar, ongeacht geslacht, culturele achtergrond, religie en seksuele geaardheid, die last heeft van:

 • Licht tot matige stemmingsklachten (somberheid/depressie)
 • Angstklachten
 • Trauma gerelateerde klachten
 • Negatief zelfbeeld
 • Spannings- en burn-out klachten

 

 

 

Aanbod

Onderstaande behandelmethoden zijn hulpmiddelen. Ik maak gebruik de behandelmethoden/ technieken die het beste bij u passen, rekening houdend met wat bij u past en wat uw voorkeur heeft   

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
 • Schematherapie (kortdurend)
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Mindfulness

EMDR

EMDR is een geprotocolleerde psychotherapie die veel gebruikt wordt om traumatische gebeurtenissen die hebben geleid tot PTTS (Posttraumatische Stress-Stoornis) te verwerken. Daarnaast kan EMDR succesvol toegepast worden bij klachten rondom angst, depressie en zelfbeeld.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie richt zich op hoe een klacht is ontstaan en in stand gehouden wordt en hoe dit veranderd kan worden in een gewenste richting. Het is een actieve therapie gericht op dagelijkse gebeurtenissen waarbij we samen uitzoeken hoe gedachten, gevoel en gedrag elkaar beïnvloeden. Door middel van gedragsexperimenten en oefeningen kan gewerkt worden om klachten te verminderen en helpende gedachten of gewenst gedrag te ontwikkelen.

Schematherapie (kortdurend)

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die er van uit gaat dat de manier van kijken naar onszelf, anderen en de wereld om ons heen, gevormd wordt door aangeboren temperament in combinatie met ervaringen uit de vroege jeugd. Hierdoor kunnen hardnekkige denk- en gedragspatronen ontstaan waar u steeds in vastloopt. Met behulp van cognitieve en ervaringsgerichte oefeningen wordt gewerkt aan het doorbreken van deze patronen en het bereiken van behandeldoelen.

Mindfulness

Mindfulness is een training in aandacht. U leert met mindfulness in contact te komen met het hier en nu. U observeert als het ware uw eigen denkprocessen en gevoelens. U leert dus beter te voelen en wordt opmerkzaam voor wat er in u speelt. Via meditatie oefent u hoe u in het hier en nu kunt zijn. U traint als het ware uw bewustzijn. U wordt bewust van uw “zijn”. Wat u voelt, ervaart en ziet, zonder oordeel in een accepterende houding. Door te trainen in aandacht en mindful te leven, traint u uw hersenen. U ziet meer mogelijkheden. U voelt daardoor meer ruimte om je eigen keuzes te maken. En als u beter voelt wat u voelt, kun u ook veel beter voor uzelf zorgen.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie richt zich vooral op hetgeen al goed gaat en maakt gebruik van de goedwerkende methoden, uw eigen positieve ervaringen. De client wordt als expert gezien. Via een schaalvraag kan aan oplossingen gewerkt worden die het cijfer van de schaal kunnen verhogen. Wat zult u aan uw situatie merken als de schaal van 5 naar een 6 verandert. Uw oplossend vermogen wordt aangesproken om een gewenst doel in de toekomst te bereiken.

ACT – Acceptance and Commitment Therapy

In Acceptance and Commitment Therapy (ACT) wordt geleerd u te richten op zaken die u op directe wijze kan beïnvloeden, zoals uw eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven.

 

 

 

Praktisch

Wachttijden:

Op dit moment is er geen wachttijd. Na aanmelding kunnen we direct een screening/intake plannen.

Ongecontracteerde zorg

Psychologiepraktijk Hiwat heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, omdat dit niet past in de visie. In de praktijk wordt er namelijk aangesloten op de wensen en behoeften van de individuele client en dit wordt bemoeilijkt als de praktijk afhankelijk is van de verschillende eisen van de verzekeraars.  

Vergoeding /Verwijzing

Uw behandeling kan echter alsnog vergoed worden, mits er sprake is van een correcte verwijzing en een DSM-stoornis (m.u.v. enkele stoornissen).

Op de verwijsbrief van uw huisarts / medische specialist dienen de volgende gegevens vermeld te worden:

*

De datum van verwijzing moet zijn gelegen van voor de datum van het eerste gesprek in de praktijk

*

De naam, het adres, en de AGB code van de arts

*

Uw naam, adres en geboortedatum

*

Uw arts dient aan te geven dat er een vermoeden is van een DSM5-stoornis

*

Uw arts dient aan te geven of het gaat om een verwijzing voor de generalistische basis GGZ

*

Bij het eerste gesprek neemt u de verwijsbrief mee, samen met uw rijbewijs, paspoort of ID kaart

(t.b.v. identificatie).

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polis die u heeft (restitutie- of naturapolis). Ga vooraf na bij uw zorgverzekeraar wat u vergoed gaat krijgen. Na afronding van het traject betaalt u de totaalfactuur aan Psychologiepraktijk Hiwat. Deze factuur kunt u vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt altijd aangesproken. Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid om de sessies volledig zelf te betalen.

Tarieven

In Psychologiepraktijk Hiwat ben ik werkzaam in de Generalistische Basis GGZ

In de Generalistische Basis GGZ wordt een onderverdeling gemaakt in onderstaande producten en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteert voor 2021 onderstaande tarieven. Tijdens het intakegesprek wordt bekeken of de klachten waarmee u komt te vertalen zijn in een DSM-stoornis en wordt bekeken welk product (kort, middel, intensief of chronisch) passend is.

 1. Basis GGZ Kort € 522,13
  t/m 5 sessies
 2. Basis GGZ Middel € 885,01
  t/m 8 sessies
 3. Basis GGZ Intensief € 1.434,96
  t/m 12 sessies
 4. Basis GGZ Chronisch € 1.380,49

  Onvolledig traject € 228,04

No Show € 50,-

Onverzekerd product* € 114,41

1 sessie =60 minuten (gesprek + administratie)

* Een aantal DSM-diagnoses wordt helaas niet meer vergoed: aanpassingsproblemen, relatieproblemen, fobieën of werk gerelateerde problemen. In dat geval wordt de verleende zorg niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Er is dan geen verwijzing nodig van uw huisarts en de kosten van de intake (inclusief intakeverslag en advies) en van de behandelsessies komen dan voor uw eigen rekening. Deze tarieven gelden ook indien u om een andere reden besluit de zorg zelf te betalen. Wilt u gebruik maken van onverzekerde zorg (bijv. als u geen verwijzing van de huisarts wil of krijgt) dan is het tarief 95,- euro per uur.

Kwaliteit

Om de kwaliteit en integriteit van de hulp scherp te houden conformeer ik me aan de beroepscodes van de NVGzP (Nederlandse Vereniging van Gezondheidszorgpsychologen). Daarnaast ben ik lid van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) en de VEN (Vereniging EMDR Nederland). In Psychologiepraktijk Hiwat is de klachtenregeling van de LVVP van toepassing.  Zie https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-over-de-behandeling/

 

Link naar te uploaden documenten:

 • Algemene voorwaarden
 • Kwaliteitsstatuut
 • Privacy statement

 

Aanmelden

Link/knop naar beveiligde aanmeldingsformulier

Bekijk voor het aanmelden eerst de algemene voorwaarden, tarieven en vergoedingen en uw eigen verzekeringspolis. Na aanmelding wordt er een intakegesprek ingepland.

Een intakegesprek duurt 60 minuten. Na de intake volgt een adviesgesprek waarin ik de bevindingen en het behandelplan met u zal bespreken. Daarna kan de behandeling van start gaan. Behandelgesprekken duren maximaal 45 minuten. De behandeling wordt met regelmaat geëvalueerd, waarna het behandelplan kan worden bijgesteld.

 

Contact:

Adres: Westersingel 44, 3014 GT Rotterdam*

* voor de deur geldt betaald parkeren

Telefoonnummer: 0628118060

info@praktijkhiwat.nl

www.praktijkhiwat.nl

BIG registratienummer: 39918056125

AGB code persoonlijk: 94100762

AGB code praktijk: 94066151

KVK: 64144496